UNO

Kavezi za zamorce tip IV, konvencionalni

Šifra GPIV

Kavezi tipa IV za zamorce i štakore. Raspoloživi modeli kaveza izrađeni su od polikarbonata, polisulfona i polipropilena.

Pročitajte više o proizvodu
Značajke

Kavezi podignuti 50 mm sa žičanim poklopcem tipa IV namijenjeni su zamorcima. Proizvod zadovoljava međunarodna pravila i smjernice u području dobrobiti životinja, posebno zahtjeve Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2010/63/EK u tim okvirima.

Površina u raspoloživim modelima kaveza tipa IV je 1875 cm2, visina kaveza s podignutim žičanim poklopcem je 23,5 cm.

icon Compatible with other cage systems.png

Ponuđeni kavezi tipa IV, proizvedeni po euro normama, kompatibilni su s drugim sustavima dostupnim na tržištu.

 

Saznajte više o smjernicama za broj životinja koje se mogu držati u kavezima.

Tehnički podaci

Sterilizacija konvencionalnih kaveza 20 minuta u autoklavu

  • Polikarbonat – 121 °C
  • Polisulfon – 134 °C
  • Polipropilen – 121 °C

Saznajte više o pranju i sterilizaciji kaveza za laboratorijske životinje.

Modeli
Naziv proizvoda
031200126  Kavez tipa IV - polikarbonat
031200126U  Kavez tip< IV - polisulfon
T4  Kavez tipa IV - polipropilen